top of page
A group of women at a business meeting

Impressum

Juridische informatie

FiscoMed

Trichterheideweg 11 B 0.23
3500 Hasselt

Belgie

Telefoon: +32-(0)11/49.62.87

E-mail: info@fiscomed.be

Website: www.fiscomed.be

BTW-nummer: 0774.329.620

Bevoegde rechtbank: rechtbank Antwerpen - Afdeling Hasselt

bottom of page